16/2010 - przetarg - ogłoszenie wyników

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „Na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach „Programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia” dla 61 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy jako bezrobotne.”, zgodnie z zasadą określoną w art. 91 w/w ustawy wyłoniono następujące najkorzystniejsze oferty:

Obsługa kas fiskalnych z minimum sanitarnym

  • Oferta nr 2/16/2010 – Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław – cena 3.770,00 zł

Opiekunka dziecięca

  • Oferta 6/16/2010 – NESTOR GROUP Boleścin 5c 58-112 Grodziszcze – cena 9.270,00 zł

Samodzielny kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych, cateringiem i małą gastronomią

  • Oferta 6/16/2010 – NESTOR GROUP Boleścin 5c 58-112 Grodziszcze – cena 8.652,00 zł

Wizaż i stylizacja paznokci z podstawami prowadzenia działalności gospodarczej

  • Oferta 2/16/2010 – Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław – cena 22.540,00 zł

 

Wykonawcy uzyskali najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, zestawienie oceny poniżej:

 

Liczba pkt w kryterium koszt szkolenia (cena)

Liczba pkt w kryterium certyfikat jakości usług lub inny dokument

Liczba pkt w kryterium kwalifikacje kadry dydaktycznej

Liczba pkt w kryterium doświadczenie kadry dydaktycznej

Razem

Część 1 Obsługa kas fiskalnych z minimum sanitarnym

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 58-148 Wrocław

50

15

10

25

100

Firma Szkoleniowo – Doradcza Anna Szywała ul. Łukasińskiego 2/3 58-100 Świdnica

27,98

15

8

25

75,98

Część 2 Opiekunka dziecięca

Firma Szkoleniowo – Doradcza Anna Szywała ul. Łukasińskiego 2/3 58-100 Świdnica

29,94

15

10

25

79,94

NESTOR GROUP Boleścin 5c 58-112 Grodziszcze

50

0

10

25

85

MEDIATOR Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego Krzysztof Wierzęć ul. Esperantystów 17 58-100 Świdnica

26,84

15

10

25

76,84

Część 3 Samodzielny kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych, cateringiem i małą gastronomią

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 58-148 Wrocław

29,03

15

8

25

77,03

NESTOR GROUP Boleścin 5c 58-112 Grodziszcze

50

0

6

25

81

Część 4 Wizaż i stylizacja paznokci z podstawami prowadzenia działalności gospodarczej

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 58-148 Wrocław

37,14

15

10

25

87,14

Firma Szkoleniowo – Doradcza Anna Szywała ul. Łukasińskiego 2/3 58-100 Świdnica

36,97

15

8

25

84,97

Akademia Szkoleń SUPREME Katarzyna Rabiej ul. Gajowa 38 50-525 Wrocław

50

0

8

20

78

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że w powyższym postępowaniu odrzucono:

  • Ofertę 1/16/2010 złożoną na część 1 przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny ul. Wagonowa 41 53-609 Wrocław na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2. Wykonawca zaoferował 7 godzin na umiejętność poszukiwania zatrudnienia co jest niezgodne z SIWZ gdzie zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje na umiejętność poszukiwania zatrudnienia 5 godzin, dodatkowo w programie szkolenia nie wskazano zakresu szkolenia.

  • Ofertę 4/16/2010 złożoną na część 4 przez BEAUTY VITAL Agnieszka Volker ul. 11 listopada 40 64-920 Piła na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2. Wykonawca wskazał w harmonogramie szkolenia 145 godzin w pierwszym miesiącu oraz 35 godzin w drugim miesiącu, co jest niezgodne z SIWZ gdzie zamawiający wymagał, aby w pierwszym miesiącu przeprowadzić 150 godzin szkolenia natomiast w drugim miesiącu 30 godzin.

 

W powyższym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Powyższe postępowanie unieważniono w dniu 19.08.2010r. na część 5 na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych z powodu braku ofert.

Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp umowy w sprawie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach „Programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia” dla 61 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy jako bezrobotne zostaną zawarte:

  • Obsługa kas fiskalnych z minimum sanitarnym w dniu 25.08.2010r. z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław
  • Opiekunka dziecięca w dniu 20.08.2010r. z NESTOR GROUP Boleścin 5c 58-112 Grodziszcze
  • Samodzielny kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych, cateringiem i małą gastronomią w dniu 20.08.2010r. z NESTOR GROUP Boleścin 5c 58-112 Grodziszcze
  • Wizaż i stylizacja paznokci z podstawami prowadzenia działalności gospodarczej w dniu25.08.2010r. z Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław
Metryka strony
Data publikacji : 20.08.2010
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 1058