Zapytanie ofertowe: materiały biurowe i papiernicze

Logo POWER


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem są materiały biurowe i papiernicze w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (VI)” (szczegółowy zakres zamówienia stanowi formularz ofertowy).

Ofertę sporządzoną na załączonych drukach prosimy przesłać w terminie do 30.03.2022r. do godziny 11:00 na adres e-mail agnieszka.lukomska@praca.swidnica.pl  

Realizację zamówienia powierzy się wykonawcy, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę za całość zamówienia (cena musi uwzględniać koszty dostawy i rozładunku).

Pliki do pobrania

Metryka strony
Data publikacji : 25.03.2022
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Mateusz Wełna
RISA
Autor :
Liczba wejść: 352