Ogłoszenie o wyniku postępowania - AŁ.DO.331-02/22

Świdnica, dnia 29.03.2022r.

Znak: AŁ.DO.331-02/22

Na podstawie art. 307 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie podstawowym „Zakup, dostawa i montaż regałów jezdnych i stacjonarnych dla potrzeb archiwum Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy”, zgodnie z zasadą określoną w art. 239 w/w ustawy wyłoniono następującą najkorzystniejszą ofertę:

PPH „ROL-MOT” Sp. z o.o. ul. Czachowskiego 29 27-310 Ciepielów – cena 154.451,10 zł – 100%

Wykonawcy

Cena

%

PPH „ROL-MOT” Sp. z o.o. ul. Czachowskiego 29 27-310 Ciepielów

154.451,10 zł

100

REGNAR Sp. z o.o. Sp.K. Al. Niepodległości 641 A lok. 1 81-855 Sopot

192.128,46 zł

80,39

Silesia Meble Sp. z o.o. ul. Główna 63 44-230 Bełk

198.431,96 zł

77,84

FPH PROGMET Sp. z o.o. Sp.K. ul. Gliwicka 218 43-190 Mikołów

214.976,45 zł

71,85

W powyższym postępowaniu nie wykluczono wykonawcy oraz nie odrzucono oferty.

Zgodnie z art. 308 ust 2 ustawy PZP umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu 05.04.2022r. z PPH „ROL-MOT” Sp. z o.o. ul. Czachowskiego 29 27-310 Ciepielów.
 

Agnieszka Łukomska

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Metryka strony
Data publikacji : 29.03.2022
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Mateusz Wełna
RISA
Autor :
Liczba wejść: 255