Ogłoszenie o wyniku postępowania AŁ.URP.331-02/21

 

            Na podstawie art. 307 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie podstawowym „Na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń finansowanych w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia w powiecie świdnickim (I)” oraz dokonania płatności za egzamin(y) zewnętrzny(e)/państwowy(e) nadający(e) stosowne uprawnienia dla 25 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy, zgodnie z zasadą określoną w art. 239 w/w ustawy wyłoniono następujące najkorzystniejsze oferty:

 

Część I - Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem  - 15 osób

 

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław – cena 49.995,00 zł, liczba punktów w kryteriach oceny ofert – 99,00

 

Wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium koszt szkolenia (cena)

Liczba pkt
w kryterium   certyfikat jakości usług lub inny dokument

Liczba pkt
w kryterium kwalifikacje kadry dydaktycznej

Liczba pkt
w kryterium doświadczenie
kadry dydaktycznej

 

Razem

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a Wrocław

70

10

10

9

99

 

Część II - Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135 i blach spoinami czołowymi metodą MAG 135 oraz blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141 - 10 osób

 

Szkoła Spawania Wiktor Brydak ul. Kliczkowska 48 58-100 Świdnica – cena 120.000,00 zł, liczba punktów w kryteriach oceny ofert – 100,00

 

Wykonawcy

Liczba pkt 
w kryterium koszt szkolenia (cena)

Liczba pkt
w kryterium   certyfikat jakości usług lub inny dokument

Liczba pkt
w kryterium kwalifikacje kadry dydaktycznej

Liczba pkt
w kryterium doświadczenie
kadry dydaktycznej

 

Razem

Szkoła Spawania Wiktor Brydak ul. Kliczkowska 48 58-100 Świdnica

70

10

10

10

100

 

            W powyższym postępowaniu nie wykluczono wykonawcy oraz nie odrzucono oferty.

 

Zgodnie z art. 307 ust 3 pkt 1 lit. a ustawy PZP umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną zawarta
w dniu 20.08.2021r. z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu
ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław na część I oraz ze Szkołą Spawania Wiktor Brydak ul. Kliczkowska 48
58-10 Świdnica na część II.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony
Data publikacji : 19.08.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor :
Liczba wejść: 252