Ogłoszenie o wyniku postępowania AŁ.URP.331-01/21

Na podstawie art. 307 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie podstawowym „Na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia finansowanego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (V)” oraz dokonania płatności za egzamin(y) zewnętrzny(e)/państwowy(e) nadający(e) stosowne uprawnienia w kierunku Operator koparkoładowarki – wszystkie, klasa trzecia oraz koparki jednonaczyniowej – wszystkie, klasa pierwsza wraz z klasą trzecią, zgodnie z zasadą określoną w art. 239 w/w ustawy wyłoniono następującą najkorzystniejszą ofertę:

 

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław – cena 65.170,00 zł liczba punktów w kryteriach oceny ofert – 97,67


 

Wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium koszt szkolenia (cena)

Liczba pkt
w kryterium certyfikat jakości usług lub inny dokument

Liczba pkt
w kryterium kwalifikacje kadry dydaktycznej

Liczba pkt
w kryterium doświadczenie
kadry dydaktycznej


 

Razem

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego

Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a Wrocław

70

10

8

9,67

97,67

 

W powyższym postępowaniu nie wykluczono wykonawcy oraz nie odrzucono oferty.

 

Zgodnie z art. 307 ust 3 pkt 1 lit. a ustawy PZP umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta
w dniu 20.08.2021r. z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu
ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław.

Metryka strony
Data publikacji : 17.08.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor :
Liczba wejść: 257