Ogłoszenie wyników przetargu 5/2015

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „usługa dostarczania przesyłek urzędowych” na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z zasadą określoną w art. 91 w/w ustawy wyłoniono następującą najkorzystniejszą ofertę:

 

CZEŚĆ 1

Oferta Poczty Polskiej ul. Rodziny Hiszpańskich 8 Warszawa – cena 124.660,56 zł

 

CZĘŚĆ 2

Oferta InPost ul. Malborska 130 Kraków – cena 26.621,52 zł

 

Zestawienie ofert:

Nazwa oferenta

Kryterium cena

(1-90)

Kryterium termin płatności (0-10)

Razem

CZĘŚĆ 1

Firma Usługowa Tadeusz Ciaszczyk

ul. Grota Roweckiego 6 Dzierżoniów

70,04

5

75,04

InPost

ul. Malborska 130 Kraków

87,97

10

97,97

Poczta Polska

ul. Rodziny Hiszpańskich 8 Warszawa

90,00

10

100,00

CZĘŚĆ 2

InPost

ul. Malborska 130 Kraków

90,00

10

100,00

Poczta Polska

ul. Rodziny Hiszpańskich 8 Warszawa

89,80

10

99,80

 

W powyższym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.

 

Zgodnie z art. 94 ust 2 pkt 3 lit a ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu 11.12.2015 r. z Pocztą Polską na część 1 oraz InPost na część 2.

Metryka strony
Data publikacji : 04.12.2015
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Agnieszka Łukomska
Autor : Agnieszka Łukomska
Liczba wejść: 1163