Ogłoszenie wyników przetargu - 6/2014

OGŁOSZENIE

 

                                                                   

             

                        Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż  w  postępowaniu o zamówienie publiczne  w trybie przetargu nieograniczonego „dostawa przełączników sieciowych” na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z zasadą określoną w art. 91 w/w ustawy wyłoniono następującą najkorzystniejszą  ofertę:

IKSnet ul. Gagarina 4 54-620 Wrocław  - cena 65.775,00 zł

Zestawienie oceny ofert:

Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium termin realizacji

 

Razem

NEWIND 

Klecińska 125 54-413 Wrocław

83,41

10

93,41

IKSnet

Gagarina 4 54-620 Wrocław

90

10

100

NetCom Jarzębinowa 22/1

53-120 Wrocław

83,35

10

93,35

 

            W powyższym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.

 

            Zgodnie z art. 94 ust 2 pkt 3a ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu 05.12.2014r. z firmą IKSnet ul. Gagarina 4 54-620  Wrocław.

 

Metryka strony
Data publikacji : 03.12.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor : Krzysztof Bober
Liczba wejść: 1516