Ogłoszenie wyników przetargu -5/2014

OGŁOSZENIE

 

 

                                                                      

             

            Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż  w  postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „dostawa szafy telekomunikacyjnej wraz z okablowaniem” na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z zasadą określoną w art. 91 w/w ustawy wyłoniono następującą najkorzystniejszą  ofertę:

FUH EL-WORD 33-156 Skrzyszów 161 – cena 11.600,00 zł

Zestawienie oceny ofert:

Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium termin dostawy

 

Razem

FUH EL-WORD

               33-156 Skrzyszów 161

90

10

100

NetCom

ul. Jarzębinowa 22/1

53-120 Wrocław

83,17

10

93,17

KALERBRAN

ul. Płowiecka 105/107

04-501 Warszawa

81,82

5

86,82

ZUTEL

  ul. Szkolna 5

58-200 Dzierżoniów

62,87

10

72,87

 

 W powyższym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.

 

 Zgodnie z art. 94 ust 2 pkt 3a ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu 04.12.2014r. z firmą FUH EL-WORD 33-156 Skrzyszów 161.

Metryka strony
Data publikacji : 03.12.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor : Krzysztof Bober
Liczba wejść: 908