Ogłoszenie wyników przetargu - 7/2014

OGŁOSZENIE

 

                                                                      

             

                        Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż  w  postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „rozbudowa macierzy dyskowej” na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z zasadą określoną w art. 91 w/w ustawy wyłoniono następującą najkorzystniejszą  ofertę:

NEWIND ul. Klecińska 125 54-413 Wrocław – cena 137223,72 zł

Była to jedyna oferta złożona w powyższym postępowaniu.

W powyższym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.

Zgodnie z art. 94 ust 2 pkt 1 ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu 03.12.2014r. z firmą NEWIND ul. Klecińska 125 Wrocław.

 

Metryka strony
Data publikacji : 02.12.2014
Data modyfikacji : 03.12.2014 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor : Krzysztof Bober
Liczba wejść: 850