Ogłoszenie wyników przetargu - 4/2014

OGŁOSZENIE

 

 

 

                                                                      

             

            Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż  w  postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „dostawa UPS wraz z listwami PDU” na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z zasadą określoną w art. 91 w/w ustawy wyłoniono następującą najkorzystniejszą  ofertę:

IKSnet ul. Gagarina 4 54-620 Wrocław  - cena 76.813,50 zł

Zestawienie oceny ofert:

Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium gwarancja

 

Razem

IKSnet  

Gagarina 4

54-620 Wrocław

90

10

100

NetCom

Jarzębinowa 22/1

53-120 Wrocław

88,35

10

98,35

 

            W powyższym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.

 

            Zgodnie z art. 94 ust 2 pkt 3a ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu 03.12.2014r. z firmą IKSnet ul. Gagarina 4 54-620  Wrocław.

 

 

Metryka strony
Data publikacji : 02.12.2014
Data modyfikacji : 03.12.2014 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor : Krzysztof Bober
Liczba wejść: 771