Ogłoszenie wyników przetargu - 11/2013

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż  w  postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „dostawa sprzętu komputerowego” na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z zasadą określoną w art. 91 w/w ustawy wyłoniono następującą najkorzystniejszą  ofertę:

  • Część I -  PRIME COMPUTERS ul. Kraszewskiego 15A 50-229 Wrocław  - cena 3960,00 zł
  • Część II - PRIME COMPUTERS ul. Kraszewskiego 15A 50-229 Wrocław  - cena 1758,90 zł

Oferta w/w Wykonawcy była jedyną oferta złożona w powyższym postępowaniu.

W powyższym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.

Zgodnie z art. 94 ust 2 pkt 1 ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu 29.08.2013r. na część I i II z firmą PRIME COMPUTERS ul. Kraszewskiego 15A 50-229 Wrocław.

Metryka strony
Data publikacji : 28.08.2013
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 894