Informacja o złożeniu odwołania w przetargu - 10/2013

 

INFORMACJA O ZŁOŻENIU ODWOŁANIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy na podstawie art. 185 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zawiadamia, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „dostawa systemu prezentacji treści multimedialnych”  zostało złożone przez firmę TDC Polska s.c. Jacek Nyga, Zenon Nyga, odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Zainteresowani Wykonawcy mogą przystąpić do postępowania odwoławczego zarówno po stronie Odwołującego, jak i Zamawiającego. Odwołanie w załączeniu.

Pliki do pobrania

Metryka strony
Data publikacji : 06.08.2013
Data modyfikacji : 06.08.2013 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 1004