Ogłoszenie wyników przetargu - 08/2013

OGŁOSZENIE

                                                                      

 

             Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż  w  postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „dostawa sprzętu komputerowego” na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z zasadą określoną w art. 91 w/w ustawy wyłoniono następującą najkorzystniejszą  ofertę:

 

Część III –– NetCom ul. Jarzębinowa 22/1 53-120 Wrocław  - cena 7571,88 zł

 

Oferta w/w Wykonawcy była jedyną oferta złożona w powyższym postępowaniu.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych unieważniono postępowanie w części I oraz II z uwagi na fakt, iż najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

            W powyższym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.

 

 

 

            Zgodnie z art. 94 ust 2 pkt 1 ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu 08.07.2013r. na część III z firmą NetCom ul. Jarzębinowa 22/1 53-120 Wrocław.

Metryka strony
Data publikacji : 05.07.2013
Data modyfikacji : 05.09.2013 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor : Krzysztof Bober
Liczba wejść: 1503