Ogłoszenie wyników przetargu - 07/2013

OGŁOSZENIE

 

 

 

                                                                      

            Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż  w  postępowaniu o zamówienie publiczne  w trybie przetargu nieograniczonego „dostawa sprzętu komputerowego” na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z zasadą określoną w art. 91 w/w ustawy wyłoniono następującą najkorzystniejszą  ofertę:

Część I –– NetCom ul. Jarzębinowa 22/1 53-120 Wrocław  - cena 94279,50 zł

Część III - NetCom ul. Jarzębinowa 22/1 53-120 Wrocław – cena 38806,50 zł

 

Wykonawca zaoferował najniższą cenę, zestawienie ofert poniżej:

 

 

Część I cena

 Część III cena

NetCom ul. Jarzębinowa 22/1 53-120 Wrocław

94279,50

38806,50

NEWIND ul. Klecińska 125 54-413 Wrocław

95940,00

44981,10

 

            W powyższym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.

 

            Zgodnie z art. 94 ust 2 pkt 3 lit. a) ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu 04.07.2013r. na część I i III z firmą NetCom ul. Jarzębinowa 22/1 53-120 Wrocław.

Pliki do pobrania

Metryka strony
Data publikacji : 01.07.2013
Data modyfikacji : 05.07.2013 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor : Krzysztof Bober
Liczba wejść: 864