Ogłoszenie wyników przetargu - 05/2013

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „Na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych finansowanych ze środków Funduszu Pracy dla 40 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy”, zgodnie z zasadą określoną w art. 91 w/w ustawy wyłoniono następujące najkorzystniejsze oferty:

 

  • Część I – Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław – cena 14.700,00 zł

  • Część II – Firma Szkoleniowo – Doradcza Anna Szywała ul. Łukasińskiego 2/3 58-100 Świdnica – cena 19.289,34 zł

  • Część III - Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław – cena 18.700,00 zł

 

Zestawienie oceny ofert:

Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium koszt szkolenia (cena)

Liczba pkt w kryterium certyfikat jakości usług lub inny dokument

Liczba pkt w kryterium kwalifikacje kadry dydaktycznej

Liczba pkt w kryterium doświadczenie
w organizacji szkoleń

Razem

Część I Merchandising z obsługą kas fiskalnych, terminalem kart płatniczych i minimum sanitarnym

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a Wrocław

55

10

10

25

100

Część II MS Office z obsługą programu Płatnik, Internetem oraz nauką języka obcego

Firma Szkoleniowo – Doradcza Anna Szywała ul. Łukasińskiego 2/3 58-100Świdnica

55

10

10

22

97,00

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a Wrocław

47,79

10

10

21,67

89,46

NESTOR Group Rynek 39-40 58-100Świdnica

42,87

10

10

25

87,87

Część III Opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i dziećmi, w tym moduł językowy oraz podstawy opieki przedmedycznej

Firma Szkoleniowo – Doradcza Anna Szywała ul. Łukasińskiego 2/3 58-100Świdnica

42,57

10

10

23,18

85,75

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a Wrocław

55

10

10

25

100

NESTOR Group Rynek 39-40 58-100Świdnica

52,08

10

10

25

97,08

 

W powyższym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy jednocześnie odrzucono ofertę złożona na część I przez firmę NESTOR Group Rynek 39-40 Świdnica na podstawie art 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP – jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca zaoferował 8 godzin na umiejętność poszukiwania zatrudnienia z czego 5 godzin przypada na teorię a 3 godziny na praktykę, co nie odpowiada zapisom SIWZ pkt 3. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia jednoznacznie wskazał iż na moduł umiejętności poszukiwania zatrudnienia przeznacza 5 godzin teorii.

 

Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego na część I i III zostanie zawarta w dniu 26.04.2013r. z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław oraz na część II w dniu 26.04.2013r. Z Firmą Szkoleniowo – Doradcza Anna Szywała ul. Łukasińskiego 2/3 58-100 Świdnica.

Pliki do pobrania

Metryka strony
Data publikacji : 19.04.2013
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 1570