Ogłoszenie wyników przetargu - 04/2013

 

OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „Na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych finansowanych ze środków Funduszu Pracy dla 32 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy”, zgodnie z zasadą określoną w art. 91 w/w ustawy wyłoniono następujące najkorzystniejsze oferty:
 
  • Część I – Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław – cena 60000,00 zł liczba punktów w kryteriach oceny ofert – 98
  • Część II - Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław – cena 7920,00 zł liczba punktów w kryteriach oceny ofert – 100
 
Na każda część złożono po jednej ofercie.
 
W powyższym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.
 
Zgodnie z art. 94 ust 2 pkt 1a ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego na część I i II zostanie zawarta w dniu 17.04.2013r. Z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław.

Pliki do pobrania

Metryka strony
Data publikacji : 15.04.2013
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 1441