Ogłoszenie wyników przetargu - 06/2013

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „dostawa urządzeń wielofunkcyjnych” na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z zasadą określoną w art. 91 w/w ustawy wyłoniono następującą najkorzystniejszą ofertę:

  • TOSHIBA TEC POLAND ul. Mineralna 15A 02-274 Warszawa - 58504,95 zł

 

Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, zestawienie oceny poniżej:

 

 

cena

TOSHIBA TEC POLAND ul. Mineralna 15A 02-274 Warszawa

58.504,95

BOSKAR ul. Sikorskiego 37 58-100 Świdnica

58.732,50

 

W powyższym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.

 

Zgodnie z art. 94 ust 2 pkt 3 lit. a) ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu 04.04.2013r. z firmą TOSHIBA TEC POLAND ul. Mineralna 15A Warszawa.

Pliki do pobrania

Metryka strony
Data publikacji : 03.04.2013
Data modyfikacji : 03.04.2013 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 1922