09/2012 - przetarg - ogłoszenie wyników

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „usługa dostarczania przesyłek urzędowych na terenie powiatu świdnickiego” na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z zasadą określoną w art. 91 w/w ustawy wyłoniono następującą najkorzystniejszą ofertę:
 
  • Firma Usługowa Tadeusz Ciaszczyk ul. Grota Roweckiego 6 58-200 Dzierżoniów - cena 108.498,00 zł.
 
W postępowaniu złożono 2 oferty:
  • Firma Usługowa Tadeusz Ciaszczyk ul. Grota Roweckiego 6 58-200 Dzierżoniów - cena 108.498,00zł.
  • Poczta Polska S.A. Pl. Grunwaldzki 1 58-100 Świdnica - cena 210.344,40 zł
 
Z uwagi na fakt, iż jedynym kryterium była cena, Zamawiający za najkorzystniejsza uznał ofertę z najniższą ceną.
 
W powyższym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.
 
Zgodnie z art. 94 ust 2 pkt 3 lit a ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu 17.12.2012r. z Firmą Usługową Tadeusz Ciaszczyk ul. Grota Roweckiego 6 58-200 Dzierżoniów.
Metryka strony
Data publikacji : 13.12.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 1491