07/2011 - przetarg - ogłoszenie wyników

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „dostawa sprzętu komputerowego” na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z zasadą określoną w art. 91 w/w ustawy wyłoniono następującą najkorzystniejszą ofertę:

  • CZĘŚĆ I Oferta 1/07/11 X-comp ul. Tama Pomorzańska 26 70-952 Szczecin – cena 7140,15 zł
  • CZĘŚĆ II Oferta 3/07/11 NetCom ul. Jarzębinowa 22/1 53-120 Wrocław – cena 74568,75 zł

Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, zestawienie oceny poniżej:

 

 

Liczba pkt w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium termin gwarancji

Razem

CZĘŚĆ I Urządzenia wielofunkcyjne

Xcomp ul. Tama Pomorzańska 26 70-952 Szczecin

80

1

81

SPINEL ul. Podwale 75 50-449 Wrocław

79,38

1

80,38

NetCom ul. Jarzębinowa 22/1 53-120 Wrocław

74,24

1

75,24

CZĘŚĆ II komputery stacjonarne

Xcomp ul. Tama Pomorzańska 26 70-952 Szczecin

67,08

1

68,08

SPINEL ul. Podwale 75 50-449 Wrocław

69,53

1

70,53

NetCom ul. Jarzębinowa 22/1 53-120 Wrocław

80

20

100

 

W powyższym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.

 

Zgodnie z art. 94 ust 2 pkt 3 lit. a) ustawy Pzp umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną zawarte w dniu 21.11.2011r. Odpowiednio na część I z firmą Xcomp i na część II z firmą NetCom.

Metryka strony
Data publikacji : 18.11.2011
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 1062