06/2011 - przetarg - ogłoszenie wyników

 

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „usługa dostarczania przesyłek urzędowych o wadze od 50g do 100g na terenie powiatu świdnickiego” na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z zasadą określoną w art. 91 w/w ustawy wyłoniono następującą najkorzystniejszą ofertę:
 
  • Oferta 1/06/11 Firma Usługowa M&C Marcin Ciaszczyk ul. Grota Roweckiego 6 58-200 Dzierżoniów – cena 102.900,00 zł.
 
W powyższym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.
 
Zgodnie z art. 94 ust 2 pkt 3 lit. a) ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu 21.11.2011r. z Firmą Usługową M&C Marcin Ciaszczyk ul. Grota Roweckiego 6 58-200 Dzierżoniów.
Metryka strony
Data publikacji : 15.11.2011
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 904