05/2011 - przetarg - ogłoszenie wyników

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „Na zorganizowanie 
i przeprowadzenie szkoleń grupowych finansowanych ze środków Funduszu Pracy dla 40 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy”, zgodnie z zasadą określoną w art. 91 w/w ustawy wyłoniono następujące najkorzystniejsze oferty:

 

Część I – Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław – cena 14700,00 zł liczba punktów w kryteriach oceny ofert – 100

Część II - Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław – cena 10000,00 zł liczba punktów w kryteriach oceny ofert – 100

Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, zestawienie oceny poniżej:

 

 

Liczba pkt w kryterium koszt szkolenia (cena)

Liczba pkt w kryterium certyfikat jakości usług lub inny dokument

Liczba pkt w kryterium kwalifikacje kadry dydaktycznej

Liczba pkt w kryterium doświadczenie kadry dydaktycznej

Liczba pkt w kryterium rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji

Razem

CZĘŚĆ I Profesjonalny sprzedawca, kasjer, fakturzysta z obsługą komputera, kas fiskalnych z minimum sanitarnym

1

31,55

15

8

20

15

89,55

2

35,00

15

10

25

15

100

3

18,57

15

8

25

15

81,57

4

28,59

15

10

25

15

93,59

CZĘŚĆ II Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z mechanicznym napędem podnoszenia z wymianą butli gazowych przy wózkach

2

35,00

15

10

25

15

100

1 – Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny ul. Wagonowa 1 53-609 Wrocław, 2 – Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław, 3 – Centrum Edukacji Zawodowej CARGO ul. Krakowska 9 43-600 Jaworzno, 4 – Firma Szkoleniowo – Doradcza Anna Szywała ul. Łukasińskiego 2/3 58-100 Świdnica.

 

W powyższym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.

 

Zgodnie z art. 94 ust 2 pkt 3 lit. a) ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego na część I zostanie zawarta w dniu 12.10.2011r. z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław oraz na podstawie art. 94 ust 2 pkt 1 lit a) na część II zostanie zawarta w dniu 12.10.2011r. z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław.

Metryka strony
Data publikacji : 10.10.2011
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 811