02/2011 - przetarg - ogłoszenie wyników

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „Na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych finansowanych ze środków Funduszu Pracy dla 47 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy”, zgodnie z zasadą określoną w art. 91 w/w ustawy wyłoniono następujące najkorzystniejsze oferty:

  • Część I – Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław – cena 72000,00 zł liczba punktów w kryteriach oceny ofert – 94
  • Część II – Ośrodek Szkolenia Technicznego Pl. Skarżyńskiego 1 58-301 Wałbrzych – cena 37375,60, liczba punktów w kryteriach oceny ofert – 80
  • Część III - Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław – cena 53500,00 zł liczba punktów w kryteriach oceny ofert – 100

Na każda część złożono po jednej ofercie.

W powyższym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.

Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego na część I i III zostanie zawarta w dniu 23.03.2011r. Z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław oraz na część II w dniu 23.03.2011r. Z Ośrodkiem Szkolenia Technicznego Pl. Skarżyńskiego 1 58-301 Wałbrzych.

Metryka strony
Data publikacji : 23.03.2011
Data modyfikacji : 23.03.2011 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 816