01/2011 - przetarg - ogłoszenie wyników

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „Na dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy”, zgodnie z zasadą określoną w art. 91 w/w ustawy wyłoniono następującą najkorzystniejszą ofertę:

  • Oferta nr 9/1/2011 – Firma Victoria Halina Łokotko 58-114 Bystrzyca Górna 57/6 - cena 141682,66 zł

Wykonawca zaoferował najniższą cenę i uzyskał najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, zestawienie oceny poniżej:

Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena 100%

Razem

NOVIKO Sp. z o.o. ul. Polna 24 59-300 Lubin

66,21

66,21

GRIM ul. Lotnicza 15d/15 56-400 Oleśnica

66,27

66,27

ALEGRA ul. Gen. Andersa 31 59-220 Legnica

91,88

91,88

BOSKAR ul. Sikorskiego 37 58-100 Świdnica

67,36

67,36

ALFA ul. Husarska 2 58-100 Świdnica

89,23

89,23

Firma Victoria Halina Łokotko 58-114 Bystrzyca Górna 57/6

100

100

Jednocześnie zawiadamiamy, że w powyższym postępowaniu odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2:

  • ofertę 3/1/2011 PHU PLUS ul. Warszawska 10/12 87-100 Toruń, wykonawca mimo wezwania do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie dołączyli do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy materiałów eksploatacyjnych wymagań określonych przez zamawiającego, zawartych w pkt 6 SIWZ.

  • ofertę 4/1/2011 BIUROSERWIS ul. Ścinawska 11 59-300 Lubin oraz 5/1/2011 PH SPOKO & BE.ES sp. z o.o. ul. Lotników 3E 58-300 Wałbrzych, wykonawcy mimo wezwania do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie dołączyli do oferty wszystkich dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy materiałów eksploatacyjnych wymagań określonych przez zamawiającego, zawartych w pkt 6 SIWZ.

W powyższym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy zostanie zawarta w dniu 21.02.2011r. z firmą Victoria Halina Łokotko 58-114 Bystrzyca Górna 57/6.

Metryka strony
Data publikacji : 15.02.2011
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 916