23/2010 - przetarg - ogłoszenie wyników

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy”, zgodnie z zasadą określoną w art. 91 w/w ustawy wyłoniono następującą najkorzystniejszą ofertę:

  • Oferta nr 1/23/2010 – INNERGO SYSTEMS ul. Odrowąża 15 03-310 Warszawa - cena 130366,88 zł

Wykonawca złożył jedyną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W powyższym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.

Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu 03.11.2010r. z firmą INNERGO SYSTEMS ul. Odrowąża 15 03-310 Warszawa.

Metryka strony
Data publikacji : 04.11.2010
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 848