22/2010 - przetarg - ogłoszenie wyników

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż  w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „Na zorganizowanie  i przeprowadzenie szkolenia grupowego finansowanego w ramach projektu „Odkryj swój kapitał” dla 60 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy jako bezrobotne.”, zgodnie z zasadą określoną w art. 91 w/w ustawy wyłoniono następujące najkorzystniejsze oferty:

 • CZĘŚĆ I oferta nr 2/22/2010 – Dolnośląski Zakład doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław – cena 17800,00 zł,
 • CZĘŚĆ II oferta nr 2/22/2010 – Dolnośląski Zakład doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu  ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław – cena 7540,00 zł,
 • CZĘŚĆ III oferta nr 7/22/2010 – NESTOR GROUP Boleścin 5c 58-112 Grodziszcze – cena 9218,50 zł.

Wykonawcy uzyskali najwyższą ilość punktów w kryterium oceny.

 

Liczba pkt w kryterium koszt szkolenia (cena)

Liczba pkt w kryterium certyfikat jakości usług lub inny dokument

Liczba pkt w kryterium kwalifikacje kadry dydaktycznej

Liczba pkt w kryterium doświadczenie kadry dydaktycznej

Liczba pkt w kryterium zakres i jakość oferowanych programów szkoleń

Liczba pkt w kryterium rodzaj dokumentów potwierdzajacych ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji

Razem

CZĘŚĆ I KOMPUTEROWY SYSTEM FINANSOWO – KSIĘGOWY PRZEDSIĘBIORSTWA ( W TYM PŁATNIK)

1

17,3

15

10

10

0

10

62,3

2

30

15

10

25

10

10

100

3

10,27

15

10

25

0

10

70,27

5

27,62

15

10

25

0

5

82,62

CZĘŚĆ II OBSŁUGA KAS FISKALNYCH Z MINIMUM SANITARNYM

2

30

15

10

25

10

10

100

3

16,18

15

10

25

0

10

76,18

5

19,27

15

8

25

0

5

72,27

CZĘŚĆ III KADRY I PŁACE Z PRAWEM PRACY

1

10,38

15

10

10

0

10

55,38

3

8,87

15

10

25

0

10

68,87

4

13,45

0

10

10

0

5

26,45

5

14,36

15

10

25

0

5

69,36

6

12,02

15

10

25

0

5

67,02

7

30

0

10

25

10

5

80

 1. In Media Polska Rynek 36/37 50-102 Wrocław
 2. Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław
 3. Legnicki Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Chłapowskiego 13 59-220 Legnica
 4. BUSINESS GUIDE ul. Powstańców Śląskich 46/39 53-333 Wrocław
 5. Firma Szkoleniowo Doradcza Anna Szywała ul. Łukasińskiego 2/3 58-100 Świdnica
 6. MEDIATOR Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego ul. Żeromskiego 14 58-100 Świdnica
 7. NESTOR GROUP Boleścin 5c 58-112 Grodziszcze

W powyższym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.

Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp umowy w sprawie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego finansowanego w ramach projektu „Odkryj swój kapitał” dla 60 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy jako bezrobotne zostaną zawarte:

 • Na część I z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław w dniu 27.10.2010r.
 • Na część II z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław w dniu 27.10.2010r.
 • Na część III z NESTOR GROUP Boleścin 5c 58-112 Grodziszcze w dniu 27.10.2010r.
Metryka strony
Data publikacji : 25.10.2010
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 788