19/2010 - przetarg - ogłoszenie wyników

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż w dniu 18.08.2010r. unieważniono postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „Bankowa obsługa Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy”z uwagi na fakt, iż oferta najkorzystniejsza przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Metryka strony
Data publikacji : 19.08.2010
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 697