12/2010 - przetarg - ogłoszenie wyników

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „Na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych finansowanych ze środków Funduszu Pracy dla 75 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy jako bezrobotne.”, zgodnie z zasadą określoną w art. 91 w/w ustawy wyłoniono następujące najkorzystniejsze oferty:

Kompleksowa obsługa magazynu z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym z mechanicznym napędem podnoszenia z wymianą butli gazowych przy wózkach i obsługą programów magazynowo - księgowych oraz obsługą kas fiskalnych z minimum sanitarnym

  • Oferta nr 4/12/2010 – Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław – cena 54.000,00 zł

Pozyskiwanie funduszy europejskich

  • Oferta 6/12/2010 – MEDIATOR Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego Krzysztof Wierzęć ul. Żeromskiego 14 58-100 Świdnica – cena 12.915,00 zł

Profesjonalna obsługa klienta (nowoczesne techniki sprzedaży)

  • Oferta 2/12/2010 – Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny ul. Wagonowa 1 53-609 Wrocław – cena 22.170,00 zł

Kadry i płace z prawem pracy

  • Oferta 5/12/2010 – Firma Szkoleniowo – Doradcza Anna Szywała ul. Łukasińskiego 2/3 58-100 Świdnica – cena 19.263,20 zł

Kelner - barman z obsługą kas fiskalnych z podstawami języka obcego

  • Oferta 1/12/10 – COCAILSHOW ul. Osiedle 6 59-820 Leśna – cena 25.500,00 zł

 

Wykonawcy uzyskali najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, zestawienie oceny poniżej:

 

Liczba pkt w kryterium certyfikat jakości usług lub inny dokument

Liczba pkt w kryterium koszt szkolenia (cena)

Liczba pkt w kryterium kwalifikacje kadry dydaktycznej

Liczba pkt w kryterium doświadczenie kadry dydaktycznej

Razem

Część 1 Kompleksowa obsługa magazynu z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym z mechanicznym napędem podnoszenia z wymianą butli gazowych przy wózkach i obsługą programów magazynowo - księgowych oraz obsługą kas fiskalnych z minimum sanitarnym

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 58-148 Wrocław

50

15

10

25

100

Część 2 Pozyskiwanie funduszy europejskich

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny ul. Wagonowa 1 
53-609 Wrocław

29,65

15

10

15

69,65

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 58-148 Wrocław

49,86

15

10

25

99,86

MEDIATOR Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego Krzysztof Wierzęć ul. Esperantystów 17 58-100 Świdnica

50

15

10

25

100

Część 3 Profesjonalna obsługa klienta (nowoczesne techniki sprzedaży)

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny ul. Wagonowa 1 
53-609 Wrocław

50

15

6

15

86

Część 4 Kadry i płace z prawem pracy

Firma Szkoleniowo – Doradcza Anna Szywała ul. Łukasińskiego 2/3 58-100 Świdnica

50

15

10

25

100

Część 5 Kelner - barman z obsługą kas fiskalnych z podstawami języka obcego

COCTAILSHOW ul. Osiedle 6 
59-820 Leśna

50

0

8

10

68

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że w powyższym postępowaniu odrzucono ofertę 3/12/2010 złożona na część 2 przez Konsorcjum Firm Ośrodek Zarządzania Projektami Europejskimi Podyma Dariusz i Yegedi Marketing Radosław Buczek ul. Koszarowa 8/4 51-149 Wrocław na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2. Wykonawca zaoferował termin realizacji szkolenia od 02.08.2010r. co jest niezgodne z zapisami SIWZ gdzie Zamawiający wskazywał 03.08.2010r. jako datę rozpoczęcia szkolenia.

W powyższym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp umowy w sprawie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych finansowanych ze środków Funduszu Pracy dla 75 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy jako bezrobotne zostaną zawarte:

  • Kompleksowa obsługa magazynu z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym z mechanicznym napędem podnoszenia z wymianą butli gazowych przy wózkach i obsługą programów magazynowo - księgowych oraz obsługą kas fiskalnych z minimum sanitarnym w dniu 23.06.2010r. z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław
  • Pozyskiwanie funduszy europejskich w dniu 29.06.2010r. z MEDIATOR Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego Krzysztof Wierzęć ul. Żeromskiego 14 58-100 Świdnica
  • Profesjonalna obsługa klienta (nowoczesne techniki sprzedaży) w dniu 23.06.2010r. z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny ul. Wagonowa 1 53-609 Wrocław
  • Kadry i płace z prawem pracy w dniu 23.06.2010r. z Firmą Szkoleniowo – Doradcza Anna Szywała ul. Łukasińskiego 2/3 58-100 Świdnica
  • Kelner - barman z obsługą kas fiskalnych z podstawami języka obcego w dniu 23.06.2010r. z COCAILSHOW ul. Osiedle 6 59-820 Leśna
Metryka strony
Data publikacji : 01.07.2010
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 876