13/2010 - przetarg - ogłoszenie wyników

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „Na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego finansowanego w ramach projektu „Odkryj swój kapitał” dla 10 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy jako bezrobotne.”, zgodnie z zasadą określoną w art. 91 w/w ustawy wyłoniono następującą najkorzystniejszą ofertę:

  • oferta 1/13/2010 – NESTOR GROUP Bartosz Berkowski Boleścin 5c 58-112 Grodziszcze

 

Wykonawcy złożył jedyna ofertę nie podlegającą odrzuceniu w powyższym postępowaniu.

 

Liczba pkt w kryterium koszt szkolenia (cena)

Liczba pkt w kryterium certyfikat jakości usług lub inny dokument

Liczba pkt w kryterium kwalifikacje kadry dydaktycznej

Liczba pkt w kryterium doświadczenie kadry dydaktycznej

Razem

NESTOR GROUP Bartosz Berkowski Boleścin 5c 58-112 Grodziszcze

50

0

10

15

75

Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego finansowanego w ramach projektu „Odkryj swój kapitał” dla 10 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy jako bezrobotne zostanie zawarta w dniu 30.06.2010r.

Metryka strony
Data publikacji : 01.07.2010
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 765