09/2010 - przetarg - ogłoszenie wyników

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „Na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych finansowanych ze środków Funduszu Pracy dla 115 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy jako bezrobotne.”, zgodnie z zasadą określoną w art. 91 w/w ustawy wyłoniono następujące najkorzystniejsze oferty:

ABC działalności gospodarczej

  • Oferta 5/09/2010 – MEDIATOR Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego Krzysztof Wierzęć ul. Żeromskiego 14 58-100 Świdnica – cena 16.885,00 zł

Grafika komputerowa i tworzenie stron WWW

  • Oferta 3/09/2010 – Legnicki Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Chłapowskiego 13 59-220 Legnica – cena 45.972,81 zł

Operator koparko - ładowarki klasy III wszystkie typy

  • Oferta 4/09/2010 - Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław – cena 64.000,00 zł

Obsługa komputera I i II stopnia, Internet, poczta elektroniczna, programy graficzne oraz nauka języka obcego

  • Oferta 3/06/2010 - Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław – cena 22.500,00 zł

 

Wykonawcy uzyskali najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, zestawienie oceny poniżej:

 

Liczba pkt w kryterium koszt szkolenia (cena)

Liczba pkt w kryterium certyfikat jakości usług lub inny dokument

Liczba pkt w kryterium kwalifikacje kadry dydaktycznej

Liczba pkt w kryterium doświadczenie kadry dydaktycznej

Razem

Część 1 ABC działalności gospodarczej

Europejski Instytut Rozwoju Kadr ul. Ryżowa 24/O 02-483 Warszawa

21,11

0

10

25

56,11

DEA Konsulting ul. Międzyborska 2/5 60-162 Poznań

47,79

0

10

15

72,79

Legnicki Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Chłapowskiego 13 59-220 Legnica

24,46

15

10

15

64,46

MEDIATOR Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego Krzysztof Wierzęć ul. Żeromskiego 14 58-100 Świdnica

50,00

15

10

25

100,00

Część 2 Grafika komputerowa i tworzenie stron WWW

Legnicki Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Chłapowskiego 13 59-220 Legnica

50,00

15

10

25

100,00

Część 3 Operator koparko - ładowarki klasy III wszystkie typy

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 58-148 Wrocław

50,00

15

8

25

98,00

Część 4 Obsługa komputera I i II stopnia, Internet, poczta elektroniczna, programy graficzne oraz nauka języka obcego

Legnicki Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Chłapowskiego 13 59-220 Legnica

22,51

15

10

25

72,51

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 58-148 Wrocław

50,00

15

10

25

100,00

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że w powyższym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp umowy w sprawie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych finansowanych ze środków Funduszu Pracy dla 115 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy jako bezrobotne zostaną zawarte:

ABC działalności gospodarczej

  • Oferta 5/09/2010 – w dniu 01.07.2010r. z MEDIATOR Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego Krzysztof Wierzęć ul. Żeromskiego 14 58-100 Świdnica.

Grafika komputerowa i tworzenie stron WWW

  • Oferta 3/09/2010 – w dniu 01.07.2010r. z Legnickim Zakładem Doskonalenia Zawodowego ul. Chłapowskiego 13 59-220 Legnica.

Operator koparko - ładowarki klasy III wszystkie typy

  • Oferta 4/09/2010 – w dniu 01.07.2010r. z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław.

Obsługa komputera I i II stopnia, Internet, poczta elektroniczna, programy graficzne oraz nauka języka obcego

  • Oferta 3/06/2010 – w dniu 01.07.2010r. z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław.
Metryka strony
Data publikacji : 01.07.2010
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 741