07/2010 - przetarg - ogłoszenie wyników

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „Na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych finansowanych w ramach projektu „Odkryj swój kapitał” dla 66 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy jako bezrobotne.”, zgodnie z zasadą określoną w art. 91 w/w ustawy wyłoniono następujące najkorzystniejsze oferty:

 

część 1 Profesjonalny sprzedawca, kasjer, fakturzysta - z obsługą komputera, kas fiskalnych z minimum sanitarnym

 • oferta nr 1/07/2010 – Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław – cena 16.000,00 zł

część 2 Referent biurowo - administracyjny z elementami księgowości uproszczonej

 • oferta nr 2/07/2010 – Firma Szkoleniowo – Doradcza Anna Szywała ul. Łukasińskiego 2/3 58-100 Świdnica – cena 21.441,20 zł.

część 3 Obsługa programu Auto - Cad

 • oferta nr 1/07/2010 – Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław – cena 10.010,00 zł

część 4 Kurs kosmetyczny - wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej z podstawami prowadzenia działalności gospodarczej

 • oferta nr 3/07/2010 – Akademia Szkoleń Supreme Katarzyna Rabiej ul. Gajowa 38 50-525 Wrocław – cena 34.560,00 zł

 

Wykonawcy uzyskali najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, zestawienie oceny poniżej:

 

Liczba pkt w kryterium koszt szkolenia (cena)

Liczba pkt w kryterium certyfikat jakości usług lub inny dokument

Liczba pkt w kryterium kwalifikacje kadry dydaktycznej

Liczba pkt w kryterium doświadczenie kadry dydaktycznej

Razem

Część 1 Profesjonalny sprzedawca, kasjer, fakturzysta - z obsługą komputera, kas fiskalnych z minimum sanitarnym

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 58-148 Wrocław

50

15

10

25

100

Firma Szkoleniowo – Doradcza Anna Szywała ul. Łukasińskiego 2/3 58-100 Świdnica

37,31

15

10

25

87,31

Część 2 Referent biurowo - administracyjny z elementami księgowości uproszczonej

Firma Szkoleniowo – Doradcza Anna Szywała ul. Łukasińskiego 2/3 58-100 Świdnica

50

15

10

25

100

Część 3 Obsługa programu Auto - Cad

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 58-148 Wrocław

50

15

10

25

100

CADExpert ul. Obywatelska 137

94-104 Łódź

18,34

0

10

25

53,34

Część 4 Kurs kosmetyczny - wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej z podstawami prowadzenia działalności gospodarczej

Akademia Szkoleń Supreme Katarzyna Rabiej ul. Gajowa 38 50-525 Wrocław

50

0

8

20

78

Centrum Edukacji Zawodowej CARGO ul. Krakowska 9 43-600 Jaworzno

17,56

15

10

25

67,56

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że w powyższym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp umowy w sprawie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych finansowanych w ramach projektu „Odkryj swój kapitał” dla 66 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy jako bezrobotne zostaną zawarte:

 • część 1 Profesjonalny sprzedawca, kasjer, fakturzysta - z obsługą komputera, kas fiskalnych z minimum sanitarnym w dniu 23.06.2010r. z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław.
 • część 2 Referent biurowo - administracyjny z elementami księgowości uproszczonej w dniu 23.06.2010r. z Firmą Szkoleniowo – Doradczą Anna Szywała ul. Łukasińskiego 2/3 58-100 Świdnica.
 • część 3 Obsługa programu Auto - Cad w dniu 23.06.2010r. z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław.
 • część 4 Kurs kosmetyczny - wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej 
  i upiększającej z podstawami prowadzenia działalności gospodarczej 
  w dniu 23.06.2010r. z Akademią Szkoleń Supreme Katarzyna Rabiej ul. Gajowa 38 50-525 Wrocław.
Metryka strony
Data publikacji : 22.06.2010
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 823