10/2010 - przetarg - ogłoszenie wyników

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego dostawa wraz z wdrożeniem i instalacją systemu wirtualizacji oraz modernizacją sieci komputerowej i systemu backupu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy”, zgodnie z zasadą określoną w art. 91 w/w ustawy wyłoniono następującą najkorzystniejszą ofertę:

  • Oferta nr 1/10/2010 – X-COMP ul. Tama Pomorzańska 26 70-952 Szczecin - cena 217865,20 zł

Wykonawca złożył jedyną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W powyższym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę wraz z wdrożeniem i instalacją systemu wirtualizacji oraz modernizacją sieci komputerowej i systemu backupu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy zostanie zawarta w dniu 14.06.2010r. z firmą X-COMP ul. Tama Pomorzańska 26 70-952 Szczecin.

Metryka strony
Data publikacji : 14.06.2010
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 679