05/2010 - przetarg - ogłoszenie wyników

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „Na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych finansowanych w ramach projektu „Odkryj swój kapitał” dla 90 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy jako bezrobotne.”, zgodnie z zasadą określoną w art. 91 w/w ustawy wyłoniono następujące najkorzystniejsze oferty:

 

część 1 Pracownik ochrony osób i mienia

 • oferta nr 7/05/2010 – Centrum Edukacji Zawodowej CARGO ul. Krakowska 9 43-600 Jaworzno – cena 29.520,00 zł

 

część 2 Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

 • oferta nr 5/05/2010 – Mediator Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego Krzysztof Wierzęć ul. Żeromskiego 14 58-100 Świdnica – cena 23.598,75 zł

 

część 3 Obsługa komputera I i II stopnia, Internet, poczta elektroniczna, programy graficzne oraz nauka języka obcego

 • oferta nr 4/05/2010 – Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław – cena 14.910,00 zł

 

część 4 ABC przedsiębiorczości z wykorzystaniem oprogramowania do prowadzenia małej i średniej firmy

 • oferta nr 3/05/2010 – Firma Szkoleniowo – Doradcza Anna Szywała ul. Łukasińskiego 2/3 58-100 Świdnica – cena 25.831,08 zł.

 

Część 5 Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z mechanicznym napędem podnoszenia z wymianą butli gazowych przy wózkach

 • oferta nr 4/05/2010 - Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław – cena 14.250,00 zł

 

Wykonawcy uzyskali najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, zestawienie oceny poniżej:

 

Liczba pkt w kryterium koszt szkolenia (cena)

Liczba pkt w kryterium certyfikat jakości usług lub inny dokument

Liczba pkt w kryterium kwalifikacje kadry dydaktycznej

Liczba pkt w kryterium doświadczenie kadry dydaktycznej

Razem

Część 1 Pracownik ochrony osób i mienia

Centrum Edukacji Zawodowej CARGO ul. Krakowska 9 43-600 Jaworzno

50

15

10

25

100

Część 2 Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 58-148 Wrocław

33,47

15

10

25

83,47

MEDIATOR Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego Krzysztof Wierzęć ul. Esperantystów 17 58-100 Świdnica

50

15

10

25

100

Centrum Edukacji Zawodowej CARGO ul. Krakowska 9 43-600 Jaworzno

35,76

15

10

25

85,76

Część 3 Obsługa komputera I i II stopnia, Internet, poczta elektroniczna, programy graficzne oraz nauka języka obcego

Firma Szkoleniowo – Doradcza Anna Szywała ul. Łukasińskiego 2/3 58-100 Świdnica

42,33

15

10

25

92,33

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 58-148 Wrocław

50

15

10

25

100

Część 4 ABC przedsiębiorczości z wykorzystaniem oprogramowania do prowadzenia małej i średniej firmy

Firma Szkoleniowo – Doradcza Anna Szywała ul. Łukasińskiego 2/3 58-100 Świdnica

50

15

10

25

100

Część 5 Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z mechanicznym napędem podnoszenia z wymianą butli gazowych przy wózkach

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 58-148 Wrocław

50

15

10

25

100

Jednocześnie zawiadamiamy, że w powyższym postępowaniu odrzucono:

 • ofertę 1/05/2010 złożoną na część 2 przez Towarzystwo Edukacji Bankowej SA w Poznaniu Al. Niepodległości 2 61-874 Poznań na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2. Wykonawca wskazał w ofercie liczbę godzin przypadających na 1 słuchacza 162 co jest niezgodne z zapisami SIWZ gdzie Zamawiający wskazywał łączną liczbę godzin na jednego uczestnika szkolenia: 155 godzin zegarowych.

 • Ofertę 2/05/2010 złożoną na część 1 przez Centrum Doskonalenia Kadr ALFA ul. Ludowa 1c 58-304 Wałbrzych na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2. Wykonawca wskazał w ofercie czas trwania szkolenia od 01.06.2010 do 15.07.2010, natomiast Zamawiający wymagał aby szkolenie trwało od 01.06.2010 do 16.07.2010., następnie wykonawca wskazał liczbę godzin przypadająca na 1 słuchacza wynosząca 251 godzin co jest niezgodna z SIWZ, ponieważ wymagana liczba godzin to 250. Dodatkowo w harmonogramie szkolenia nie zachowano wymaganej w SIWZ ilości godzin szkolenia w poszczególnych miesiącach. Liczba godzin szkolenia w miesiącu kalendarzowym przypadająca na jednego uczestnika szkolenia nie może wynosić mniej niż 155 godzin zegarowych w pierwszym miesiącu szkolenia oraz 95 godzin zegarowych w drugim miesiącu szkolenia. Wykonawca wskazuje w pierwszym miesiącu 168 godzin szkolenia natomiast w drugim 83 godziny.

 • Ofertę 6/05/2010 złożoną na część 1 przez Centrum Edukacji Ustawicznej PERFECT Krzywosz ul. Echa Leśne 67 03-257 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2. Wykonawca wskazał w ofercie czas trwania szkolenia od 01.06.2010 do 17.07.2010, natomiast Zamawiający wymagał aby szkolenie trwało od 01.06.2010 do 16.07.2010. Wykonawca zaoferował prowadzenie zajęć w soboty co jest sprzeczne z SIWZ, gdyż Zamawiający wymagał aby zajęcia realizowane były od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni świątecznych).Dodatkowo w harmonogramie szkolenia nie zachowano wymaganej w SIWZ ilości godzin szkolenia w poszczególnych miesiącach. Liczba godzin szkolenia w miesiącu kalendarzowym przypadająca na jednego uczestnika szkolenia nie może wynosić mniej niż 155 godzin zegarowych w pierwszym miesiącu szkolenia oraz 95 godzin zegarowych w drugim miesiącu szkolenia. Wykonawca wskazuje w pierwszym miesiącu 161 godzin szkolenia natomiast w drugim 91 godzin oraz zwiększono liczbę godzin na zajęcia z umiejętności poszukiwania zatrudnienia z wymaganych 5 na 7.

W powyższym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp umowy w sprawie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych finansowanych w ramach projektu „Odkryj swój kapitał” dla 90 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy jako bezrobotne zostaną zawarte:

 • część 1 Pracownik ochrony osób i mienia w dniu 19.05.2010 z Centrum Edukacji Zawodowej CARGO ul. Krakowska 9 43-600 Jaworzno
 • część 2 Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych w dniu 19.05.2010 z Mediator Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego Krzysztof Wierzęć ul. Żeromskiego 14 58-100 Świdnica
 • część 3 Obsługa komputera I i II stopnia, Internet, poczta elektroniczna, programy graficzne oraz nauka języka obcego w dniu 17.05.2010 z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław
 • część 4 ABC przedsiębiorczości z wykorzystaniem oprogramowania do prowadzenia małej i średniej firmy w dniu 17.05.2010 z Firmą Szkoleniowo – Doradczą Anna Szywała ul. Łukasińskiego 2/3 58-100 Świdnica
 • Część 5 Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z mechanicznym napędem podnoszenia z wymianą butli gazowych przy wózkach w dniu 17.05.2010 z Dolnośląskim Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław.
Metryka strony
Data publikacji : 13.05.2010
Data modyfikacji : 14.05.2010 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 869