06/2010 - przetarg - ogłoszenie wyników

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „Na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych finansowanych ze środków Funduszu Pracy dla 55 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy jako bezrobotne.”, zgodnie z zasadą określoną w art. 91 w/w ustawy wyłoniono następujące najkorzystniejsze oferty:

 

Obsługa kas fiskalnych z minimum sanitarnym

  • Oferta nr 3/06/2010 – Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław – cena 3.500,00 zł

 

Opiekunka dziecięca

  • Oferta 4/06/2010 – MEDIATOR Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego Krzysztof Wierzęć ul. Żeromskiego 14 58-100 Świdnica – cena 15.180,00 zł

 

Operator koparko - ładowarki klasy III wszystkie typy

  • Oferta 3/06/2010 - Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław – cena 64.000,00 zł

 

Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z mechanicznym napędem podnoszenia z wymianą butli gazowych przy wózkach

  • Oferta 3/06/2010 - Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław – cena 14.250,00 zł

 

Wykonawcy uzyskali najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, zestawienie oceny poniżej:

 

Liczba pkt w kryterium certyfikat jakości usług lub inny dokument

Liczba pkt w kryterium koszt szkolenia (cena)

Liczba pkt w kryterium kwalifikacje kadry dydaktycznej

Liczba pkt w kryterium doświadczenie kadry dydaktycznej

Razem

Część 1 Obsługa kas fiskalnych z minimum sanitarnym

Firma Szkoleniowo – Doradcza Anna Szywała ul. Łukasińskiego 2/3 58-100 Świdnica

25,98

15

8

25

73,98

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 58-148 Wrocław

50

15

10

25

100

Część 2 Opiekunka dziecięca

Firma Szkoleniowo – Doradcza Anna Szywała ul. Łukasińskiego 2/3 58-100 Świdnica

28,86

15

10

20

73,86

MEDIATOR Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego Krzysztof Wierzęć ul. Esperantystów 17 58-100 Świdnica

50

15

10

25

100

Część 3 Operator koparko - ładowarki klasy III wszystkie typy

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 58-148 Wrocław

50

15

8

25

98

Część 4 Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z mechanicznym napędem podnoszenia z wymianą butli gazowych przy wózkach

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 58-148 Wrocław

50

15

10

25

100

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że w powyższym postępowaniu odrzucono ofertę 2/06/2010 złożona na część 2 przez AuPair ANYA Towarzystwo Edukacyjno – Informacyjne ul. Wrzosowa 5 62-010 Pobiedziska Letnisko na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2. Wykonawca wskazał jako miejsce szkolenia praktycznego miasto Świebodzice oraz zaoferował 126,5 godzin zegarowych szkolenia co jest niezgodne z zapisami SIWZ gdzie Zamawiający wskazywał jako miejsce przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych miasto Świdnicę jak również wskazywał łączną liczbę godzin na jednego uczestnika szkolenia: 150godzin zegarowych ( za godzinę zegarową kursu należy przyjąć 60 minut, które obejmują zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut, gdyż długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny).

W powyższym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp umowy w sprawie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych finansowanych ze środków Funduszu Pracy dla 55 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy jako bezrobotne zostaną zawarte:

  • część 1 Obsługa kas fiskalnych z minimum sanitarnym – w dniu 11.05.2010r. z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław,
  • część 2 Opiekunka dziecięca – w dniu 18.05.2010r. z MEDIATOR Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego Krzysztof Wierzęć ul. Żeromskiego 14 58-100 Świdnica,
  • część 3 Operator koparko - ładowarki klasy III wszystkie typy - w dniu 11.05.2010r. z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław,
  • część 4 Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z mechanicznym napędem podnoszenia z wymianą butli gazowych przy wózkach - w dniu 11.05.2010r. z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław.
Metryka strony
Data publikacji : 10.05.2010
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 798