03/2010 - przetarg - ogłoszenie wyników

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „Na dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy”, zgodnie z zasadą określoną w art. 91 w/w ustawy wyłoniono następującą najkorzystniejszą ofertę:

  • Oferta nr 6/03/2010 – BOSKAR ul. Sikorskiego 37 58-100 Świdnica - cena 200.700,15 zł

Wykonawca zaoferował najniższą cenę i uzyskał najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, zestawienie oceny poniżej:

Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena 100%

Razem

NOVIKO Sp. z o.o. ul. Polna 24 59-300 Lubin

96,34

96,34

MARTEX ul. m. Skłodowskiej – Curie 11 58-100 Świdnica

99,16

99,16

PH SPOKO & BE.ES. Sp. z o.o. ul. Lotników 3E 58-300 Wałbrzych

91,71

91,71

BOSKAR ul. Sikorskiego 37 58-100 Świdnica

100

100

Jednocześnie zawiadamiamy, że w powyższym postępowaniu odrzucono oferty 2/03/2010 firmy Victoria Halina Łokotko 58-114 Bystrzyca Górna 57/6 oraz 3/03/2010 firmy ALEGRA M.J. Usiatycka ul. Gen. Andersa 31 59-220 Legnica na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2. obydwaj wykonawcy mimo wezwania do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie dołączyli do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy materiałów eksploatacyjnych wymagań określonych przez zamawiającego, zawartych w pkt 6 SIWZ .

W powyższym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy zostanie zawarta w dniu 24.03.2010r. z firmą BOSKAR ul. Sikorskiego 37 58-100 Świdnica.

Metryka strony
Data publikacji : 18.03.2010
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 726