05/2009 - przetarg - ogłoszenie wyników

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Na wyłonienie organizatora szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych finansowanych z EFS”, zgodnie z zasadą określoną w art. 91 w/w ustawy wyłoniono najkorzystniejsze oferty jak w załączniku poniżej:

Pliki do pobrania

Metryka strony
Data publikacji : 11.05.2009
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 744