01/2009 - przetarg - ogłoszenie wyników

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058), zawiadamia, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „Na dostawę bonów towarowych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy i innych uprawnionych osób”, zgodnie z zasadą określoną w art. 91 w/w ustawy wyłoniono następującą najkorzystniejszą ofertę:

  • Oferta nr 1/2009 – Sodexho Pass sp. z o.o. ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa - termin ważności bonów 1083 miesiące oraz 190 placówek realizujących bony na terenie powiatu świdnickiego i wałbrzyskiego, cena 58.660 zł.
Metryka strony
Data publikacji : 25.03.2009
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 905