Unieważnienie przetargu - 11/2013 (w całości)

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż  w  postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „dostawa sprzętu komputerowego” wykonawca PRIME COMPUTERS ul. Kraszewskiego 15A 50-229 Wrocław , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Była to jedyna oferta złożona w powyższym postępowaniu wobec czego Zamawiający w dniu 04.09.2013r. unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust 1 w związku z art. 94 ust 3 ustawy PZP.

Metryka strony
Data publikacji : 04.09.2013
Data modyfikacji : 05.09.2013 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 1503