Unieważnienie przetargu - 07/2013 (częściowe)

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż  w  postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „dostawa sprzętu komputerowego” na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych unieważniono postępowanie w części II, IV oraz V z uwagi na fakt, iż najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Metryka strony
Data publikacji : 27.06.2013
Data modyfikacji : 05.11.2020 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 1686