Struktura organizacyjna

 1. W Urzędzie tworzy się następujące komórki organizacyjne:
 • Dział Zarządzania Finansowego i Księgowości (ZFK),

 • Dział Organizacyjny (DO),

 • Referat ds. Informatyki, Statystyki, Analiz i Administrowania Siecią (RISA),

 • Samodzielne stanowisko ds. kontroli (SK),

 • Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ), w skład którego wchodzą:

 • Dział Usług Rynku Pracy (URP),
 • Dział Instrumentów Rynku Pracy (IRP),
 • Dział Funduszy i Programów Rynku Pracy (DFP),
 • Dział Rejestracji, Ewidencji i Świadczeń (RES),

 • Filia w Strzegomiu (FSt), z wydzielonym CAZ,

 • Filia w Świebodzicach (FŚw), z wydzielonym CAZ.

 1. Zadania służby BHP i usługi prawne wykonywać będą jednostki zewnętrzne.

 2. W Filiach tworzy się następujące komórki organizacyjne:

 • Centrum Aktywizacji Zawodowej, w skład którego wchodzą:

 • stanowiska ds. pośrednictwa pracy,
 • stanowiska ds. poradnictwa zawodowego,
 • stanowisko ds. informacji i rejestracji,

 • stanowisko ds. obsługi świadczeń bezrobotnych i archiwizacji.

 1. Dyrektor może utworzyć Punkty Przyjęć w gminach należących do terytorialnego zasięgu działania Urzędu. Miejsce utworzenia, zakres działania oraz podległość organizacyjną Punktu Przyjęć reguluje zarządzenie Dyrektora.

Pliki do pobrania

Metryka strony
Data publikacji : 19.09.2008
Data modyfikacji : 28.11.2019 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 9687