Status i forma prawna

  • Siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy jest miasto Świdnica.

  • Siedzibami Filii są miasto Strzegom i miasto Świebodzice.

  • Terytorialny zasięg działania Urzędu obejmuje obszar Powiatu Świdnickiego tj:

            1.  miasta: Świdnica, Świebodzice,

            2.  miasta i gminy: Jaworzyna Śląska, Żarów, Strzegom,

            3.  gminy: Świdnica, Dobromierz, Marcinowice.
 

  • Urząd jest powiatową jednostką organizacyjną, działającą jako jednostka budżetowa wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

  • Urząd działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872 z późn. zm.),

  2. ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.),

  3. statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy,

  4. niniejszego regulaminu.

  • Zasady gospodarki finansowej w Urzędzie oraz status prawny i zasady wynagradzania pracowników ustalają odrębne przepisy.
Metryka strony
Data publikacji : 01.01.2018
Data modyfikacji : 18.09.2020 Rejestr zmian Wersje dokumentu
Osoba publikująca: Mateusz Wełna
Autor : Mateusz Wełna
Liczba wejść: 4200