Samodzielne stanowisko ds. kontroli

Do podstawowego zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. kontroli należy:

  1. wykonywanie kontroli wewnętrznej i zewnętrznej,

  2. opracowywanie i wydawanie zaleceń i przekazywanie ich jednostkom kontrolowanym,

  3. prowadzenie kontroli w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych,

  4. dokonywanie analiz, oceny i sporządzanie stosownych wniosków pokontrolnych,

  5. opracowanie rocznych wyników kontroli,

  6. prowadzenie archiwum zakładowego i archiwizacja dokumentów związanych z  funkcjonowaniem Urzędu i Filii.

Metryka strony
Data publikacji : 02.01.2017
Data modyfikacji : 18.09.2020 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Mateusz Wełna
Autor : Mateusz Wełna
Liczba wejść: 1872