Referat ds. Informatyki, Statystyki, Analiz i Administrowania Siecią

Do podstawowego zakresu działania Referatu ds. Informatyki, Statystyki, Analiz i Administrowania Siecią należy:

 1. zabezpieczenie sprawności technicznej sieci komputerowej,

 2. nadzór nad rozwojem oraz eksploatacją oprogramowania i systemów informatycznych,

 3. administrowanie siecią komputerową i bazą danych,

 4. archiwizacja i zabezpieczenie przetwarzanych informacji w bazie danych,

 5. organizacja ochrony danych osobowych w systemie informatycznym,

 6. terminowe wdrażanie informacji przekazywanych do programów,

 7. opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej,

 8. przygotowanie informacji dla potrzeb analizy rynku pracy,

 9. właściwe gospodarowanie zasobami sprzętu komputerowego,

 10. racjonalna gospodarka środkami trwałymi i materiałami stanowiącymi elementy składowe systemu informatycznego,

 11. odpowiedzialność i nadzór nad legalnością oprogramowania zastosowanego w Urzędzie.

Metryka strony
Data publikacji : 14.02.2007
Data modyfikacji : 18.09.2020 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor : Krzysztof Bober
Liczba wejść: 2685