Dział Organizacyjny

Do  podstawowego zakresu działania  Działu Organizacyjnego  należy:

 1. opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych i upoważnień oraz ich ewidencjonowanie,

 2. obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora,

 3. prowadzenie całości spraw osobowych pracowników Urzędu,

 4. organizowanie praktyk uczniów, studentów oraz staży w Urzędzie,

 5. opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji dotyczącej pracowników Urzędu,

 6. organizowanie kursów, szkoleń dla pracowników Urzędu,

 7. rejestrowanie, załatwianie oraz analiza skarg i wniosków,

 8. realizacja i nadzór nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

 9. realizacja i nadzór nad procedurami zamówień publicznych a także przygotowanie dokumentacji przetargowej dla potrzeb działu DO,

 10. administrowanie i zapewnienie ochrony majątku i mienia Urzędu i Filii,

 11. realizacja zadań w zakresie spraw dot. stanu BHP, ochrony P.POŻ i OC.

 12. realizacja zadań związanych z prawidłowym przygotowaniem i zlecaniem wykonania obsługi prawnej Urzędu,

 13. planowanie i realizowanie wydatków związanych z zaopatrzeniem w środki techniczno – biurowe Urzędu,

 14. obsługa sekretariatu i kancelarii Urzędu,

 15. utrzymywanie lokali jednostek organizacyjnych we właściwym stanie technicznym i czystości,

 16. obsługa środków transportu będących własnością Urzędu.

Metryka strony
Data publikacji : 02.01.2017
Data modyfikacji : 18.09.2020 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Mateusz Wełna
Autor : Mateusz Wełna
Liczba wejść: 2930