Dział Zarządzania Finansowego i Księgowości

Do podstawowego zakresu działania  Działu Zarządzania Finansowego i Księgowości należy:

 1. planowanie środków budżetowych,

 2. naliczanie płac i obsługa należności pieniężnych pracowników,

 3. kontrola dyscypliny wydatków budżetowych i Funduszu Pracy oraz środków PFRON i Unii Europejskiej,

 4. rozliczanie i ewidencjonowanie operacji finansowych budżetu i Funduszu Pracy oraz środków PFRON i Unii Europejskiej,

 5. obsługa operacji gotówkowych i bezgotówkowych budżetu i Funduszu Pracy oraz środków PFRON i Unii Europejskiej,

 6. obsługa ZFŚS,

 7. prowadzenie sprawozdawczości budżetowej, finansowej oraz statystycznej w zakresie zrealizowanych wydatków,

 8. ewidencjonowanie majątku Urzędu i prowadzenie spraw z tym związanych,

 9. sporządzanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych, korekcyjnych i rozliczeniowych oraz współpraca z właściwymi organami,

 10. obsługa finansowa projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz sporządzanie wniosków o płatność,

 11. realizacja zadań związanych z pomocą państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych dla osób, które utraciły pracę,

 12. prowadzenie spraw dotyczących egzekucji i windykacji należności budżetowych, Funduszu Pracy oraz środków PFRON i Unii Europejskiej.

Metryka strony
Data publikacji : 02.01.2017
Data modyfikacji : 18.09.2020 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Mateusz Wełna
Autor : Mateusz Wełna
Liczba wejść: 2312