Elektroniczna skrzynka podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą mającą na celu obsługę dokumentów elektronicznych dostarczanych do instytucji.  

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzedu Pracy w Świdnicy:

 1. Przekazanie dokumentu (poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu) on-line.
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7.15-15.15) do Kancelarii mieszczącej się w pokoju 11 przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5 w Świdnicy na następujących nośnikach danych:
 • dyskietka 1.44 Mb 3.5 (format: FAT),
 • pamięć masowa USB 1.1/2.0 obsługiwana i wykrywana przez MS Windows XP (format: FAT, NTFS),

z możliwością zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Powiatowego Urzedu Pracy w Świdnicy:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym
 2. Akceptujemy następujące formaty załączników: 
 • .doc, .docx, .rtf
 • .xls, .xlsx
 • .txt
 • .gif, .tif, .bmp, .jpg, .png – pliki graficzne,
 • .pdf
 • dla danych skompresowanych: .zip, .rar, .7zip
 1. Dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i pozostaną nie rozpatrzone.
 2. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego dokumentu elektronicznego nie może przekroczyć limitów obsługiwanych przez systemy www.epuap.gov.pl i www.praca.gov.pl.
Metryka strony
Data publikacji : 25.09.2008
Data modyfikacji : 20.05.2019 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor : Krzysztof Bober
Liczba wejść: 5351