Elektroniczna skrzynka podawcza

Zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016r. poz. 1579, z późn. zm.) i Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2018r. poz.180) w Urzędzie Pracy w Świdnicy uruchomione zostały elektroniczne skrzynki podawcze.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzedu Pracy w Świdnicy:

Urząd Pracy w Świdnicy przyjmuje doręczane dokumenty za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.

Dokumenty przyjmowane są w godzinach pracy urzędu: 7.15-15.15, w kancelarii mieszczącej się w pokoju 11 przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5 w Świdnicy.
 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Powiatowego Urzedu Pracy w Świdnicy:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym
 2. Akceptujemy następujące formaty załączników: 
 • .doc, .docx, .rtf
 • .xls, .xlsx
 • .txt
 • open document
 • .pdf
 • dla plików graficznych: .gif, .tif, .bmp, .jpg, .png
 • dla danych skompresowanych: .zip, .rar, .7zip. Załączniki skompresowane muszą zawierać jedynie pliki w powyżej wymienionych formatach.
 1. Dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i pozostaną nie rozpatrzone.
 2. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego dokumentu elektronicznego nie może przekroczyć limitów obsługiwanych przez systemy www.epuap.gov.pl i www.praca.gov.pl.
Metryka strony
Data publikacji : 02.01.2018
Data modyfikacji : 18.09.2020 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Mateusz Wełna
Autor : Mateusz Wełna
Liczba wejść: 6677